Arte

Arte
منبع داستان: Manga
  • Arte was born into an aristocratic family in Florence during the 16th century Renaissance era. Being female, it was unheard of for one to become an artist. Driven by her love of art, Arte is willing to cast aside her aristocratic lifestyle to become an artist. (Source: Antisense Scanlations)

  • داستان در قرن شانزدهم و در فیرنزه، خاستگاه دورهٔ رنسانس که در آن هنر رونق بسیاری دارد اتفاق می‌افتد. در گوشه‌ای از این شهر بزرگ، داستان یک دختر اشراف‌زادهٔ آفتاب مهتاب ندیده به نام آرته آغاز می‌شود. این دختر رویای هنرمندشدن را در سر دارد؛ کاری که انجام دادنش برای یک دختر اشراف‌زاده غیرممکن است. در آن روزها، هنر کاری مختص مردان بود و راه زن‌ها برای هنرمند شدن توسط سدی به نام تبعیض بسته شده بود. با وجود این دشواری‌ها آرته با پشت‌کار و طرز فکری مثبت برای دستیابی به هدفش تلاش می‌کند.

لینک MyAnimeList نمره: 7.10
وضعیت: پایان یافته فصل پخش:
لینک های زیرنویس فارسی انیمه
قسمت 01:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 02:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 03:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 04:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 05:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 06:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 07:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 08:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 09:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 10:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 11:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
قسمت 12:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: Temari
نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید