Assault Lily: Bouquet

Assault Lily: Bouquet
منبع داستان: Other
  • In the near future, humanity faces imminent destruction from mysterious creatures known as Huge. The world wages war against the Huge, and develops the anti-weapon CHARM (Counter Huge Arms) by combining science and magic. CHARM works more effectively when used by teenage girls, and those who use the weapons are revered as Lilies. The Lilies are trained at military academies called Gardens, which also serve as bases to protect and advise people. This is a story about girls who aim to become Lilies so they can protect Earth. (Source: MAL News)

  • در آینده‌ی نزدیک، بشریت بخاطر موجوداتی اسرارآمیز بنام Huge با نابودی حتمی روبه‌رو شده. دنیا جنگی علیه Huge ها بپا کرده و با ترکیب علم و جادو سلاحی ضد Huge بنام CHARM اختراع می‌کند. CHARM اگر توسط دختران نوجوان استفاده شود مؤثرتر واقع می‌شود، و به کسانی که از این سلاح استفاده می‌کنند برای ادای احترام لقب Lily داده می‌شود. Lily ها در آکادمی‌های نظامی بنام Garden، که نقش پایگاه‌هایی برای محافظت و آگاهی دادن به مردم نیز دارند، تمرین داده می‌شوند. این داستان دخترانی است که قصد Lily شدن و محافظت از زمین را دارند.

تعداد قسمت: 12 رده سنی: 13+ لینک MyAnimeList نمره: 6.46
زمان: 24 دقیقه وضعیت: پایان یافته فصل پخش:
لینک های زیرنویس فارسی انیمه
قسمت 01:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 02:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 03:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 04:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 05:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 06:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 07:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 08:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 09:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 10:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 11:  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
قسمت 12 (آخر):  دانلود ترجمه از AnimWorld مترجم: kiakong
نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید