The God of High School

The God of High School
منبع داستان: Web manga
  • It all began as a fighting tournament to seek out for the best fighter among all high school students in Korea. Mori Jin, a Taekwondo specialist and a high school student, soon learns that there is something much greater beneath the stage of the tournament. (Source: LINE Webtoon)

  • همه چیز از یک مسابقه‌ی رزمی برای پیدا کردن بهترین مبارز میان دبیرستانی‌های کره شروع شد. موری جین، یک تکواندو کار حرفه‌ای و یک دانش‌آموز دبیرستانی، خیلی زود پی می‌بره که چیزی بسیار بزرگ‌تر در زیر صحنه‌ی مسابقات وجود داره.

تعداد قسمت: 13 رده سنی: 13+ لینک MyAnimeList نمره: 7.06
زمان: 23 دقیقه وضعیت: پایان یافته فصل پخش:
لینک های زیرنویس فارسی انیمه
تمامی قسمت ها (01~13):  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 01: آماده‌شو/بایست:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 02: نوساز/روح:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 03: دانایی/پادشاهی:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 04: ازدواج/پیوندها:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 05: رنده/منفور:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 06: شش/ترس:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 07: آنیما/نیرو:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 08: دوست/نزدیک:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 09: نفرین/در تنگنا افتاده:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 10: پیمان/معنا:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 11: نهادن/کلید:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 12: روباه/خدا:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
قسمت 13 (پایانی): خدا/خدا:  دانلود مترجم: Snake eyes & NightCrawler
صفحه اختصاصی زیرنویس The God of High School
نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید